alt
 
 

Proponowany koszt świadczonych  usług : 0,95 PLN / m².

Ostateczny zakres i cenę wykonywanej usługi pozostawiam do negocjacji.alt

OFERTA

NA ZARZĄDZANIE 

NIERUCHOMOŚCIAMI 


Od 1992 roku prowadzę działalność jako Firma „Administrator”.

         Posiadam kwalifikacje w zakresie zarządzania nieruchomościami, działalności do której potrzebna jest znaczna wszechstronność posiadanej wiedzy, poparte ukończonymi kursami, dużą znajomość norm i przepisów prawnych oraz wieloletnie doświadczenie - co pozwala mi zagwarantować Państwu najwyższy poziom świadczonych usług. Od wielu lat jestem prezesem Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Łodzi. Stale podnoszę swoje kwalifikacje. Lata działalności pozwoliły mi nawiązać kontakty z rzetelnymi wykonawcami, którzy jednocześnie za wykonane prace proponują rozsądne i niewygórowane stawki. 

OFEROWANY ZAKRES USŁUG

  • zawieranie umów i rozliczanie z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji, Zakładem Energetycznym, Elektrociepłownią itp;
  • zorganizowanie i nadzór prac porządkowych na terenie budynku i przynależnych terenach;
  • nadzór nad naprawami bieżącymi oraz usuwanie ewentualnych awarii (stała współpraca z wykonawcami);
  • udział w planowaniu oraz nadzor remontów w nieruchomości;
  • dokumentacja fotograficzna z prowadzonych prac;
  • nadzór nad terminowością wszelkich przeglądów prawem wymaganych;
  • rozliczanie najemców, windykacja należności;
  • prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości;
  • opracowanie miesięcznych i rocznych sprawozdań z działalności;
  • występowanie przed wszystkimi instytucjami w sprawach dotyczących nieruchomości;
  • przygotowywuję i składam pozwy do sądu, co pozwala uniknąć kosztów związanych z wynagrodzeniem radcy prawnego czy też adwokata ( do tej pory wszystkie pozwy jakie składałem przeciwko dłużnikom zakończyły się prawomocnymi wyrokami o zapłatę i eksmisję z lokalu ). Jedyne wyłączenie to postępowania sądowe poza granicami kraju.

Łódź, dnia 7.02.2016r.